කොවිඩ් මරණ 144 ක් තහවුරු කෙරේ | දිනමිණ

කොවිඩ් මරණ 144 ක් තහවුරු කෙරේ

මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ 144 ක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිවේදනය කර ඇත
 
මෙම මරණ 144 ඊයේ (11) දිනය තුළ සිදු වූ මරණ ලෙස තහවුරු කර ඇත
 
ඒ අනුව මෙරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 11,296ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත
 
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න