නුදුරේදීම ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිත නව කැලණි පාලමේ ආලෝකකරණ පද්ධතිය අත්හදා බලයි | දිනමිණ

නුදුරේදීම ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිත නව කැලණි පාලමේ ආලෝකකරණ පද්ධතිය අත්හදා බලයි

නුදුරේදීම ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිත නව කැලණි පාලමේ ආලෝකකරණ පද්ධතිය අත්හදා බැලීම පෙරේදා (13) රාත්‍රියේදී සිදු කෙරිණි. එම ආලෝකකරණයෙන් පසු පාලම දිස් වූයේ මෙසේය.

නව අදහස දක්වන්න