නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කළ 646 ක් අත්අඩංගුවට | දිනමිණ

නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කළ 646 ක් අත්අඩංගුවට

ගත වූ පැය 24 ක කාලය තුළ නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයින් 646 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව පොලිසිය නිවේදනය කරයි
 
ඒ අනුව නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා අත්අඩංගුවට ගත් මුළු පිරිස 72,113 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි

නව අදහස දක්වන්න