ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවේන් නිවේදනයක් | දිනමිණ

ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුවේන් නිවේදනයක්

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අද (15) දිනයේ සිට විවෘතව තබන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි
 
ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාතර,  මහනුවර,  කුරුණෑගල සහ වව්නියාව යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයි මෙලෙස විවෘතව තැබෙයි
 
 උදෑසන නවයේ සිට පස්වරු එක දක්වායි. අත්‍යවශ්‍ය සේවා අවශ්‍ය වන සේවාලාභීන් පමණක් තමන් පදිංචි ස්ථානයට ආසන්නතම කාර්යාලයට පැමිණ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර ගන්නා ලෙසට දන්වා සිටියි.
 
මේ අතර බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලය මගින් දැනට පවත්වාගෙන යන එක් දින සේවාව යටතේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර ලබා දීම පමණක් සිදු කෙරෙන බවයි ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි

නව අදහස දක්වන්න