ලැබුනෝරු වැව සුද්ද කරන්නේ නිදානෙකට සුද්දයක් දෙන්නද? | දිනමිණ

ලැබුනෝරු වැව සුද්ද කරන්නේ නිදානෙකට සුද්දයක් දෙන්නද?

රොන් මඩ ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකට මුවා වී ලැබුනෝරුව වැව සීමාවක් නැතිව හාරමින් වැලි ගොඩ දැමීමේ මහා පරිමාණ ජාවාරමක් සිදු වන බවට ලැබුනෝරුව ගොවි සමිතියේ නියෝජිතයෝ පවසා සිටිති. රජයේ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් පසුගියදා ආරම්භ වූ වාරිමාර්ගයට අයත් ලැබුනෝරුව වැවේ රොන් මඩ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාව පසෙක දමා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉවක් බවක් නැතිව වැව හාරමින් වැලි ඉවත් කිරීමේ කටයුත්තක නිරත වන බවත් මේ ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් වැව විනාශ වන බවත් ගොවි සමිතිය ප්‍රකාශ කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලැබුනෝරුව ගොවි සමිතියේ සභාපති ජී. ජයතිලක මහතා මෙසේ පැ⁣වසීය:

"වැවේ රොන් මඩ ඉවත් කිරීම පසුගියදා ආරම්භ වුණා. නමුත් ඒ සඳහා කිසිදු මුදලක් රජයෙන් නොගෙවන බව උත්සවයට සහභාගි වූ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා පැවසුවා. මේ ඉවත් කරන රොන් මඩ සෝදලා වැලි අරගන්නවා. ඒකේ ආදායමෙන් තුනෙක් එකක මුදලක් ගොවි සංවිධානයට දෙන බවත් පැවසුවා. නමුත් අපිට එහෙම ප්‍රතිලාභයක් තවම ලැබිලා නෑ. වැවේ අඩි දෙකක රොන් මඩ තට්ටුවක් හාරන්න අවසර දුන්නත් මේ කටයුත්ත කරන පුද්ගලයා යන්ත්‍ර සූත්‍ර දාලා වැවේ අඩි දහයක් විතර යටට හාරනවා. අඩි දෙකක් විතර හාරද්දී එතන වැලි තියනවා කියලා තහවුරු වුණු ගමන්ම මහා පරිමාණයෙන් වැලි අරගෙන වැවෙන් ඉවත් කළ පස් ඒ තැනට දාලා නැවත වහනවා. මෙතන වෙන්නේ කිසියම් ජාවාරමක්. වැවේ කපන පස්, බොරලු විවිධ පුද්ගලයන්ට අලෙවි කරනවා. මේ සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, පුරාවිද්‍යාව ඇතුළු ආයතන අවසර දීලා තියෙන්නේ කියලා ඔවුන් කියනවා. දැන් තමයි තේරෙන්නේ අපිට මෙතන වෙන්නේ පරිසර විනාශයක් එක්ක ජාවාරමක් කියලා. වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන මුවාවෙන් වැවේ තිබෙන නිදන් හොයනවද කියලත් අපිට සැකයක් තියෙනවා"

 බී.එම්. විජේසූරිය - අනුරාධපුර මධ්‍යම විශේෂ

 

නව අදහස දක්වන්න