කෝටි දෙකකින් හැඩ වන දෙහිඅත්තකණ්ඩිය | දිනමිණ

කෝටි දෙකකින් හැඩ වන දෙහිඅත්තකණ්ඩිය

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙහිඅත්තකණ්ඩිය නගරයේ අලංකරණ කටයුතු වනජීවී වන සම්පත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා ආරම්භ කෙරිණි. මේ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 18.6ක මුදලක් වැය කිරීමට නියමිතය. මේ ව්‍යාපෘතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික සංවර්ධන අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය හා එක්ව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මේ අවස්ථාවට දිගාමඬුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩබ්ලිව්.ඩී. වීරසිංහ, වෛද්‍ය තිලක් රාජපක්ෂ යන මහත්වරු ඇතුළු දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සහ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අම්පාර දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ඇතුළු පිරිසක්ද සහභාගි වී සිටියහ.

කේ.ඒ. මෛත්‍රීපාල - දමන සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න