විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය අපේක්ෂිත සිසුන්ට නිවේදනයක් | දිනමිණ

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය අපේක්ෂිත සිසුන්ට නිවේදනයක්

2020 උසස් පෙළ සඳහා නව සහ පැරණි විෂයධාරා යටතේ පෙනී සිටි සිසුන්ගෙන්  විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ සඳහා තෝරා ගන්නා දිස්ත්‍රික් ප්‍රතිශතයන් මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.
 
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සඳහන් කරනුයේ‍ විශ්විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා Z-score ලකුණු ලබන මස නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවය.
 
ඒ අනුව දිස්ත්‍රික් ප්‍රතිශයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභා වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකිය.

නව අදහස දක්වන්න