දේශීය දියර කිරි මිල ඉහළ යන ලකුණු | දිනමිණ

දේශීය දියර කිරි මිල ඉහළ යන ලකුණු

ශාෂිංක විදුසර

දේශීය දියර කිරි මිල ගණන් ද අද හෙටම ඉහළ යනු ඇති බව පශු සම්පත්, ගොවිපොළ ප්‍රවර්ධන හා කිරි හා බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති ඩී.බී.හේරත් මහතා පවසනවා.

දියර කිරි මිල ඉහළ දමන ලෙස කිරි ගොවි සංගම් කීපයක් මේ වන විට ඉල්ලීම් කර ඇති බවත් ඒ පිළිබඳව සලකා බලන බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ පවසුවේ.

වෙ‍ළෙඳපොළේ කිරි මිලත් සමග දියර කිරි මිලද සංසන්දනය කිරීමට සිදුවන බැවින් දේශීය කිරි ගොවියාට වැඩි මිලක් ලබා දීමට සිදුවන බවත් ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

තරගකාරී පසුබිම මත දේශීය දියර කිරි මිල රජය මගින් ඉහළ දැමීමේ අවශ්‍යතාවක් පැන නොනගින අතර ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අතින්ම එම කාරණාව සිදුවනු ඇති බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

ඉන් කිරි ගොවියාත් ආරක්ෂා වන බවත් කිරි ගොවීන්ට උදව් කිරීමේ අවශ්‍යතාව නිසා මිල්කෝ සමාගම ද දියර කිරි මිල ඉහළ දමනු ඇති බවත් සඳහන් කළා.

නව අදහස දක්වන්න