එක රටක් එක නීතියක් සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායක් | දිනමිණ

එක රටක් එක නීතියක් සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකායක්

එක් රටක් සහ එක නීතියක් සඳහා වූ  ජනාධිපති කාර්යය සාධක බළකායක් පත්කර තිබේ.
 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊයේ (26) අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙම කාර්ය සාධන බලකාය පිහිටුවා ඇති අතර මෙම බලකායට සාමාජිකයන් 13 දෙනෙකු ඇතුළත් වෙයි
 
ශ්‍රි ලංකාව තුළ එක රටක් එක නීතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයන කර ඒ සඳහා පනත් කොටුම්පත් සකස් කිරීම,අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වන විට සකසා ඇති නීති කෙටුම්පත් සහ සංශෝධනයන් අධ්‍යයන කොට ඒවායේ යෝග්‍යතාවය හා සුදුසු සංශෝධනයන් වේ නම් ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම මෙම කාර්ය සාධන බලකායට පැවරී ඇත
 
කමිටුව විසින් මසකට වරක් ජනාධිපතිවරයා වෙත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර මෙහි අවසන් වාර්තාව ලබන වසරේ පෙබරවාරි 28 වන දින හෝ ඊට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු බව අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්ය.
 
 
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න