‘ස්වදේශී’ කොවිඩ් ආරක්ෂිත කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකයෙන් පිදුම් ලබයි | දිනමිණ

‘ස්වදේශී’ කොවිඩ් ආරක්ෂිත කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකයෙන් පිදුම් ලබයි

ස්වදේශී, කොවිඩ් -19 ආරක්ෂිත කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය ලබා ගත් පළමු ශාකසාර පෞද්ගලික සනීපාරක්ෂණ නිෂ්පාදන ආයතනය ලෙසින් පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය වෙතින් පිදුම් ලැබීය. 2020 වසරේ කොවිඩ් -19 වසංගතය ආරම්භයේ පටන් එහි අවදානම් තත්ත්වය ඵලදායි ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ස්වදේශි කළ මෙහෙවර මේ කොවිඩ් -19 ආරක්ෂිත කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය මඟින් තහවුරු කරයි. ස්වදේශිහි සේවකයන්, පැමිණෙන අමුත්තන්, නිෂ්පාදන හා සේවා, බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලීන්හි ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛතාව දෙමින් කැපවීමෙන් කටයුතු කිරීම මේ සහතිකයෙන් තවදුරටත් පිළිඹිබු කරයි.

මේ ආරක්ෂිත කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය පිළිබඳ ස්වදේශී කර්මාන්තායතනයේ නියෝජ්‍ය සභාපතිනි / කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා චූලෝදරා සමරසිංහ මහත්මිය සිය අදහස් දැක්වූයේ මෙසේය. ‘‘ආයතනය තුළ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් අඛණ්ඩව මෙහෙයුම් පවත්වා ගැනීමේ කළමනාකරණ ප්‍රයත්නයන් ඇගයීම වෙනුවෙන් මේ සහතිකයෙන් පිදුම් ලැබීම පිළිබඳ අපි සැබැවින්ම ආඩම්බර වෙනවා. කොවිඩ්වලට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂණ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සේවකයන්ගේ චිත්ත ධෛර්ය නැංවීමෙන් බියෙන් සැකෙන් තොරව කටයුතු කළ හැකි පරිසරයක් ගොඩ නැංවීම සඳහා අපි ආරම්භයේ සිටම කටයුතු කළා. මෙවැනි අභියෝගාත්මක කාලයක් මධ්‍යයේ අපගේ සේවකයන් ආරක්ෂා කරමින් අප ලබා ගත් ප්‍රගතිය පිළිබඳ අපි සතුටු වෙනවා. නිසි පාලන ක්‍රම සහ සනීපාරක්ෂක ප්‍රමිතීන් සමඟින් අභියෝග ජය ගත හැකි බව සතුටින් සඳහන් කරන්න කැමතියි.’’

ආරක්ෂණ ප්‍රමිතීන් අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කිරීම, අපේක්ෂිත ප්‍රමිතීන් පවත්වාගෙන යෑම, සේවකයන්, නිෂ්පාදන සහ බෙදා හැරීම් ඇතුළු අනෙකුත් සියල්ලෙහි උපරිම ආරක්ෂාව සැලසීම යන සමස්ත ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ පූර්ණ ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව මේ සහතිකය පිරිනමන ලදි.

 


නව අදහස දක්වන්න