බූස්ටර් මාත්‍රාව සම්බන්ධයෙන් තවත් තීරණයක් | දිනමිණ

බූස්ටර් මාත්‍රාව සම්බන්ධයෙන් තවත් තීරණයක්

අනතුරුදායක සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පෙළෙන, අවුරුදු 20ට වැඩි විවිධ රෝගාබාධ හේතුවෙන් පීඩා ලබන සංකූලතා සහිත පුද්ගලයින් සඳහා බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත. 
 
එය හෙට(20) සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.
 
ඒ යටතේ, ප්‍රතිශක්තිය අඩු පුද්ගලයින් ට, නිදන්ගත වකුගඩු රෝගීන් ට, ඇට මිඳුළු බද්ද කිරීම්වලට ලක්වු අයට, පිළිකා රෝගයෙන් පීඩා විඳින අයට හෝ අනෙකුත් විවිධ රෝගාබාධවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින් සඳහා එම එන්නත් මාත්‍රාව ලබාගත හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.
 
ඕනෑම එන්නතක තෙවන මාත්‍රාව ලබාගැනීමෙන් අවම වශයෙන් මාසයකට පසුව බූස්ටර් මාත්‍රාව ලබාදිය හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි.

නව අදහස දක්වන්න