උපාධිධාරීන් 600ක් රාජ්‍ය සේවයේ කම්කරු රැකියාවල | දිනමිණ

උපාධිධාරීන් 600ක් රාජ්‍ය සේවයේ කම්කරු රැකියාවල

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

රාජ්‍ය සේවය තුළ උපාධිධාරීන් හයසිය දෙනකු මේ වන විට කම්කරුවන් ලෙස සේවය කරන බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (24) ප්‍රකාශ කළේය.

එබැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙසද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

මෙහිදි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට පිළිතුරු දුන් රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් පාලන ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා සඳහන් කළේ එලෙස කටයුතු කර ඇත්තේ පසුගිය යහපාලන සමයේදී බවයි. කෙසේ වුවද මේ සම්බන්ධයෙන් වන තොරතුරු ලිඛිතව දෙන ලෙසද ඇමැති ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාට ප්‍රකාශ කළේය.

ස්වර්ණා විජේකෝන්, නුවන් කොඩිකාර සහ

සන්ධ්‍යා කරුණාරත්න

නව අදහස දක්වන්න