හිතුමතේට ගැසට් ගැසූ පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් දොට්ට | දිනමිණ

හිතුමතේට ගැසට් ගැසූ පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් දොට්ට

පළිබෝධනාශක තහනම දිගටම

වසර හතක් තිස්සේ තහනමට ලක්ව තිබූ ග්ලයිෆොසේට් ඇතුළු පළිබෝධනාශක වර්ග පහක තහනම ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා වහා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තනතුරෙන් ඉවත් කිරීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අනුව පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා නිකුත් කර ඇති 2021.11.01 දිනැති ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන බවද ඔහුට එරෙහිව විනයානුකූල පරීක්ෂණයක් පවත්වන බවද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේය. කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේ තහනම් කර ඇති පළිබෝධනාශකවල තහනම තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක බවයි.

ඉෂාරා සිල්වා

නව අදහස දක්වන්න