ගෝලීය ජනගහනයෙන් බිලියන 3.32කට එන්නත් දෙකම ලබාදී අවසන් | දිනමිණ

ගෝලීය ජනගහනයෙන් බිලියන 3.32කට එන්නත් දෙකම ලබාදී අවසන්

ගෝලීය සමස්ත ජනගහනයෙන් මේ වන විට බිලියන 3.32ට පිරිසකට එන්නත් මාත්‍රා දෙකම ලබාදීමට හැකිවී ඇතැයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සදහන් කරයි. 
 
ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට 46.5 ක් එම පිරිසට අයත්වේ.
 
ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නවතම වාර්තා අනුව ගෝලීය කොරෝනා ආසාදිතයන්ගෙන් මේ වන විට 234,832,000කට වැඩි පිරිසක් සම්පූර්ණ සුවය ලබා සිටියි. 
 
259,699,000 ඉක්මවූ ආසාදිත පිරිසන් 5,191,000කට වැඩි පිරිසක් ගෝලීය වශයෙන් මරණයට පත් වූ අතර ගෝලීය වශයෙන් දෛනිකව තවමත් 600,000 එක්වූ ඉක්මවූ ආසාදිතයන් පිරිසක් වාර්තා වෙමින් පවති.
 

නව අදහස දක්වන්න