සිරිල් ගාමිණී පියතුමා දුන් ප්‍රකාශ ගැන විමර්ශනයක් කරන්නැයි CIDයට නියෝග | දිනමිණ

සිරිල් ගාමිණී පියතුමා දුන් ප්‍රකාශ ගැන විමර්ශනයක් කරන්නැයි CIDයට නියෝග

සිරන්ජනි කුමාරි

පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාර මාලාවට අදාළව සිරිල් ගාමිණී පියතුමා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දුන් ප්‍රකාශ තුළින් අනාවරණය වන කරුණු ඔස්සේ විමර්ශනයක් පවත්වා අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන ලෙසට කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික සී රාගල මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඊයේ (25) නියෝග කළේය.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (25) මෝසම් පත්‍රයක් ගොනු කරමින් සිරිල් ගාමිණී පියතුමා අවස්ථා තුනකදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ප්‍රකාශයක් දීමට පැමිණි බවත් පියතුමා විසින් දුන් ප්‍රකාශයන්හි සංෂිප්ත වාර්තාවක් අධිකරණය වෙත ගොනු කරන බව දන්වමින් වැඩි දුර වාර්තාවක් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කළේය.

නව අදහස දක්වන්න