නව පාසල් වාරය ආරම්භය ගැන චක්‍රලේඛයක් | දිනමිණ

නව පාසල් වාරය ආරම්භය ගැන චක්‍රලේඛයක්

සිතාරා සේනානි

මේ වසරට නියමිත පාසල් විෂය නිර්දේශ ආවරණය කිරීම සහ ලබන වසරේ නව පාසල් වාරය ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

මෙම චක්‍රලේඛය මේ වන විට සකස් කර අවසන් අතර, නුදුරේදීම එය නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න