නත්තලට පාසල් සිසුන්ට දින 04ක නිවාඩුවක් | දිනමිණ

නත්තලට පාසල් සිසුන්ට දින 04ක නිවාඩුවක්

දෙසැම්බර් මස 23,24,25 සහ 26 යන දිනවල දිවයිනේ සියලු පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය තීරණය කරයි.

මෙවර නත්තල වෙනුවෙන් මෙම දින 04ක නිවාඩුව ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව එම පාසල් යළි දෙසැම්බර් 27 වනදා විවෘත වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න