ස්වීඩනයේ පළමු අගමැතිනිය පැය කිහිපයකින් ඉල්ලා අස් වෙයි | දිනමිණ

ස්වීඩනයේ පළමු අගමැතිනිය පැය කිහිපයකින් ඉල්ලා අස් වෙයි

ස්වීඩනයේ පළමු කාන්තා අගමැති වූ මග්දලේනා ඇන්ඩර්සන්ට තේරී පත් වී පැය කිහිපයකට පසු ඉල්ලා අස් වීමට සිදු විය. පසුගිය බදාදා රටේ නායිකාව වශයෙන් නම් කළ ඇයගේ සභාග ආණ්ඩුවට අයවැය අනුමත කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන් මේ තත්ත්වය ඇති විය. සංක්‍රමණ විරෝධී කණ්ඩායම් ඇතුළු විවිධ කණ්ඩායම්වලින් සමන්විත විපක්ෂය ඇයගේ අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිත කළ අතර, අනතුරුව තමා ඉල්ලා අස්වීමට කැමැති බව කථානායකවරයාට දැන්වූ බව ඇය වාර්තාකරුවන්ට කීවාය. ඇගේ පාර්ශ්වකරුවකු වන හරිත පක්ෂය පවසන්නේ අන්ත දක්ෂිණාංශිකයන් සමඟ ප්‍රථම වතාවට එක්වී සිදු කළ අයවැය වාර්තාව තමන්ට පිළිගත නොහැකි බවය. තනි පක්ෂයක අපේක්ෂිකාවක ලෙස නැවත අගමැති ධූරයට පත් වීමට තමන් අපේක්ෂා කරන බව ඇය වැඩි දුරටත් කියා ඇත. ව්‍යවස්ථාවට අනුව සභාග ආණ්ඩුවක එක් පක්ෂයක් විරුද්ධ වුවහොත් එම ආණ්ඩුව ඉල්ලා අස් විය යුතුය.

 

නව අදහස දක්වන්න