‍පොහොර ප්‍රශ්නය ගැන විමසුමක් | දිනමිණ

‍පොහොර ප්‍රශ්නය ගැන විමසුමක්

මේ දිනවල ‘රසායනික පොහොර තහනමක්’ හා ‘කාබනික පොහොර වලංගුවක්’ අරභයා දියත්ව ඇත්තේ ‍පක්ෂව හා විපක්ෂව මහා වාග් සංග්‍රාමයෙකි. සටනෙකි. ඒ සමඟම ‘කෘමිනාශක වර්ග තහනමක්’ ගැන ද පැවසේ.

ඒ එසේ වෙද්දී මොන පොහොරක් හෝ කෘමිනාශක ද නැතිව සිය වගාබිම් විනාශ වන බවට මතයක් පළවේ. තවද මේ ගැටලුව ගැන අවධානය යොමුකළ යුතුය.

කාබනික පොහොරවලට විරුද්ධ වන කිසිවෙකුත් නැත. රසායනික පොහොර තහනමට විරුද්ධ වන අයෙක් ද නැත. එහෙත් එම ක්‍රියාමාර්ග මතුවට තබා වර්තමානයේ විනාශවන ගොවිබිම් සඳහා කුමන හෝ පොහොරක් ලබා දෙන ලෙස කරන ඉල්ලීම් ඉතා සාධාරණය. කා‍ලෝචිතය. ප්‍රායෝගිකය.

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රසායනික පොහොර භාවිතයෙන් පොළොව - පස නිසරු වී ඇත. පස සරු කරන ගැඩවිල් ආදී සතුන්ගෙන් ද හිස්වන පොළොව ශුෂ්කව නිසරු වෙලාය. එබැවින් දැන් පොහොරක් නැතිව බෝග සරු වන්නේ ද නැත. වගා කළ ද අසාර්ථකය. කෘමිනාශක සම්බන්ධයෙන් ද තත්ත්වය එසේමය.

එනිසා රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර යෙදීමේදී එය පියවරෙන් පියවර ක්‍රමිකව සංවිධානය විය යුතුය. කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීමට පියවර ගත යුතු අතර, ගොවීන් ඊට යොමුකර විය යුතුය. කාබනික නිෂ්පාදනය ද උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුක්ත විය යුතු අතර, ඒ ඒ වගාවන්ට අනුකූලව නිෂ්පාදනය විය යුතුය.

කුඹුරු වගාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල ගොවීන්ගේ ව්‍යවහාරයෙන් ‘මඩ පොහොර’, ‘යූරියා’, ‘බණ්ඩි පොහොර’ යනුවෙන් අවස්ථානුකූලව යෙදීමට හුරු වී ඇත. එසේ නොකළහොත් වගාව අසාර්ථකය. එනිසා එකී පොහොර කොටස්වලින් සිදුවන විපර්යාසය එපරිද්දෙන්ම සිදුවන ආකාරයට යෝජිත කාබනික පොහොර ද කාණ්ඩ වශයෙන් හෝ එකටම හෝ යොදන ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනය විය යුතු අතර, සුලභ විය යුතු මෙන්ම ගොවීන් ද දැනුවත් කළ යුතුය.

එච්. ඩී. ආර්. වෑගන්තලේ 
කුරුණෑගල

නව අදහස දක්වන්න