නැඟෙනහිර තවත් අවදානම් පාරු 13ක් වැඩිම ගණන ත්‍රි‘මලේ සහ මඩකලපුවේ | දිනමිණ

නැඟෙනහිර තවත් අවදානම් පාරු 13ක් වැඩිම ගණන ත්‍රි‘මලේ සහ මඩකලපුවේ

නැඟෙනහිර පළාතේ තවත් අවදානම් සහගත පාරු 13ක් තිබෙන බව හඳුනා ගෙන ඇතැයි පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ලේකම් අයි. කේ. ඩී. මුතුබණ්ඩා මහතා දිනමිණට ඊයේ (26) පැවසීය.

කින්නියා පාලම් පාරු අනතුරින් පසු තවත් එවැනි අනතුරුදායක පාරු සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට නාවික ඉංජිනේරුවන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් නැඟෙනහිර පළාතේ අධීක්ෂණ කටයුතුවලට යැවීමට ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය පියවර ගෙන තිබිණි.   ඒ අනුව එම කණ්ඩායම ඊයේ (26) එම නිරීක්ෂණ කටයුතුවල නියැළී ඇති අතර, අද (27) දිනයේදීත් වැඩි දුර නීරික්ෂණ කටයුතු කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව මේ පාරුවල තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් කඩිනමින් ආණ්ඩුකාරවරිය වෙත දීමට කටයුතු කරන බවද හෙතෙම කීවේය.

ත්‍රිකුණාමලය සහ මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කවල බහුල ලෙස මේ පාරු තිබෙන බවත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ කින්නියාවලට අමතරව මුතූර්, වෙරුගල්හිද මෙවැනි පාරු භාවිත කරන බව සොයා ගෙන තිබේ. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්තූර් ඇතුළු පාරුවලින් ප්‍රවාහන කටයුතු කරන සියලු ප්‍රදේශවල ස්ථාපිතව ඇති සියලු පාරු සම්බන්ධයෙන් මේ කණ්ඩායම මඟින් නිරීක්ෂණය කිරීමට නියමිතය.

සුභාෂිණී සේනානායක

නව අදහස දක්වන්න