ඔමික්‍රොන් නිසා ඉහළ අවදානමකට මුහුණ පා සිටින පිරිසක් ගැන අනාවරණයක් | දිනමිණ

ඔමික්‍රොන් නිසා ඉහළ අවදානමකට මුහුණ පා සිටින පිරිසක් ගැන අනාවරණයක්

එන්නත්කරණයට ලක් නොවූ සහ අවුරුදු 60ට වැඩි පුද්ගලයන් ඔමික්‍රොන් ප්‍රභේදය හේතුවෙන් තවදුරටත් ඉහළ අවදානමකට මුහුණ පා සිටින බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සදහන් කරයි. 
 
එවැනි පුද්ගලයින් සිය රටවල් තුළ හෝ විදේශ සංචාර සිදු කිරීම අතිශය අවදානම් බව එම සංවිධානය පෙන්වා දෙයි. 
 
මේවන විට ලොව රටවල් 50කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඔමික්‍රොන් ප්‍රභේදය  සිය රටවල් තුළට ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සදහා දේශසීමා වසා තැබීමටත්, දැඩි නීති බලාත්මක කිරීමටත් පියවර ගෙන තිබේ. 

නව අදහස දක්වන්න