කොන්දේසි 03ක් යටතේ ගෑස් යළී වෙළෙඳපොලට | දිනමිණ

කොන්දේසි 03ක් යටතේ ගෑස් යළී වෙළෙඳපොලට

කොන්දේසි 03 කට යටත්ව හෙට (05) සිට නැවතත් වෙළෙඳපොලට ගෘහස්ථ ගෑස් නිකුත් කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
 
එහි දැක්වෙන්නේ, මේ සම්බන්ධ පරික්ෂණ වාර්තා සහ අදාල තාක්ෂණික කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව, කොන්දේසි කිහිපයකට යටත්ව හෙට සිට ගෘහස්ථ ගෑස් වෙළඳපොලට නිකුත් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

නව අදහස දක්වන්න