ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයන්ට චෙක්පත් බෙදා දෙයි | දිනමිණ

ලොතරැයි ජයග්‍රාහකයන්ට චෙක්පත් බෙදා දෙයි

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මඟින් නිකුත් කරන ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම්වලින් බිහි වූ ජයග්‍රාහකයන් පිරිසකට අදාළ චෙක්පත් පිරිනැමීම එම මණ්ඩලයේ සභාපති අජිත් ගුණරත්න නාරගල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදුකෙරිණි.

කෝටිපති කප්රුක 777 වැනි වාරයේ ජයග්‍රාහක ආර්.එම්.ජී.ඩී. රත්නායක, අද කෝටිපති 1432 වාරයේ ජයග්‍රාහක ටී.ඩබ්.කේ.ඩී. ප්‍රියංකර, ලග්න වාසනාව 3314 වැනි වාරයේ ජයග්‍රාහක ආර්.ඒ.පී. කුමාරි, හා 3317 වැනි වාරයේ ජයග්‍රාහක ටී.ඩී. සුමනසේන යන අයට චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම එහිදී සිදු කෙරිණි.

එම ජයග්‍රාහකයන්ට අමතර තවත් දස ලක්ෂයේ ජයග්‍රාහකයන් 17ක් සඳහා ද චෙක්පත් පිරිනැමිණි.

ඡායාරූප - තුෂාර ප්‍රනාන්දු

රන්මලී සෝමසිරි

නව අදහස දක්වන්න