සුබ තෛපොංගල් දිනයක් වේවා | දිනමිණ

සුබ තෛපොංගල් දිනයක් වේවා

බත බුලතින් පිරි දොරින් දොරට සෞභාග්‍යයේ සිරි     අත් වේවා
කිරි පැණියෙන් හිත තුටින් ඉපිල යන මල් හසරැල්ලක් මතු වේවා
හිරු දෙවියන් කල් ඇතිව අවදි වී ලොවටම අරුණලු ගෙන   ඒ්වා
ගුණ නුවණින් පිරි සියලු දෙනාටම තෛපොංගල් දින සරු  වේවා

මහාචාර්ය පාතේගම ඤාණිස්සර හිමි

නව අදහස දක්වන්න