ලයිසන් දී අවුරුදු 10ක් ගිහින් කිසිදු ඛනිජ සම්පතක් ගවේෂණය කර නැහැ | දිනමිණ

ලයිසන් දී අවුරුදු 10ක් ගිහින් කිසිදු ඛනිජ සම්පතක් ගවේෂණය කර නැහැ

බුද්ධිකා ඉඹුලාන

බලපත්‍ර අහෝසි කරන්නැයි ඇමැති මහින්දගෙන් උපදෙස්

ඛනිජ සම්පත් ගවේෂණ බලපත් ලබා ගත් ඇතැම් පුද්ගලයන් වසර 10කට වැඩි කාලයක් මුළුල්ලේ ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගවේෂණයක් කර නැති බව හෙළිව තිබේ.

ඛනිජ සම්පත් ගවේෂණ කිරීමේ බලපත් නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා එම කාර්යාංශයේ නිලධාරීන්ගෙන් කළ කරුණු විමසීමකදී මේ තොරතුරු අනාවරණය වී ඇත. එවැනි බලපත්‍රලාභීන් සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් කඩිනමින් තමන්ට දෙන ලෙස ද ඇමැතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

බලපත් ගෙන වසර පහක් යන තෙක් ගවේෂණ කටයුතු නොකරන පුද්ගලයන් හා ආයතනවල බලපත් අහෝසි කර, ඒ සඳහා වෙනත් පුද්ගලයන්ට හා ආයතනවලට ඒවා දීමට ඇති හැකියාව සොයා බලන ලෙසත් අමරවීර මහතා උපදෙස් දී තිබේ. එමෙන්ම ඛනිජ ගවේෂණ බලපත් ගන්නා පුද්ගලයන් නිසි පරිදි ගවේෂණ කටයුතු නොකිරීම නිසා එම භූ සම්පත්වලින් නිසි ප්‍රයෝජනය රටට ගත නොහැකිව ඇතැයි ද ඇමැතිවරයා මෙහිදී පෙන්වා දී තිබේ.

 

නව අදහස දක්වන්න