කඩා වැටුණු මූල්‍ය ආයතන 6ක ගනුදෙනුකරුවන්ට මහ බැංකු තැන්පතු ආරක්ෂණයෙන් කෝටි 2,920ක් ගෙවලා | දිනමිණ

කඩා වැටුණු මූල්‍ය ආයතන 6ක ගනුදෙනුකරුවන්ට මහ බැංකු තැන්පතු ආරක්ෂණයෙන් කෝටි 2,920ක් ගෙවලා

ජයසිරි මුණසිංහ

කඩාවැටුණු මූල්‍ය ආයතන 6ක ගනුදෙනුකරුවන්ගේ දුක් ගිනි නිවීම සඳහා රුපියල් කෝටි 2920ක් (රුපියල් බිලියන 29.2ක්) ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තැන්පතු ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම යටතේ මේ වන විට ගෙවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

දුක් මහන්සියෙන් උපයාගත් මුදල් මහ බැංකුවේ අනුමැතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ මූල්‍ය ආයතන කිහිපයක තැන්පත් කොට ඒවායේ කළමනාකාරිත්වයේ දුර්වලතා හේතුවෙන් බිඳවැටීම නිසා විපතට පත්වූවන්ට මේසා අතිවිශාල මුදල තැන්පතු වෙනුවෙන් දී තිබේ.

තැන්පත්කරුවන්ගේ ආරක්ෂණය සඳහා වසර 2010දී තැන්පතු ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය තුළින් විපතටපත් ගනුදනුකරුවන්ට උපරිම රුපියල් ලක්ෂ 6ක මුදලක් ලබාදීමට කටයුතු කෙරිණි. නමුත් මහ බැංකුවේ නව අධිපතිවරයා ලෙස අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා පත්වීමත් සමඟ රුපියල් ලක්ෂ 11ක් දක්වා ඉහළ දමා එම වන්දි මුදල වැඩිකොට ලබාදී ගනුදෙනුකරුවන්ට සහන සැලසීමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ අන්දමට තමන්ගේ තැන්පතු මුදල් ආපසු ලබාගැනීමට නොහැකිවූවන්ගෙන් 95%කට අධික පිරිසකට තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සහන සලසා ඇතැයි ද මහ බැංකුව කියයි.

නව අදහස දක්වන්න