වික්ටෝරියා බලාගාරයෙන් උපරිම ධාරිතාවයක විදුලි නිෂ්පාදනයක් | දිනමිණ

වික්ටෝරියා බලාගාරයෙන් උපරිම ධාරිතාවයක විදුලි නිෂ්පාදනයක්

වික්ටෝරියා ජල විදුලි බලාගායේ විදුලි ටර්බයින් යන්ත්‍ර තුනම ක්‍රියාත්මක කරමින් ගිගාවොට් පැය 4.5-5.5 ත් අතර විදුලි උත්පාදනයක් සිදුකරන බව වික්ටෝරියා ජලාශයේ කාර්ය භාර ඉංජිනේරු වසන්ත ඇහැලපිටිය මහතා පවසයි.

ජලාශයේ ජල මට්ටම උපරිම ධාරිතාවකින් පවතින අවස්ථාවක සිදුකළ යුතු විදුලි උත්පාදනය මේ අවස්ථාවේ සිදු කරන බවත් පවතින වියළ කාලගුණික තත්ත්වයත් සමඟ වැඩි කාලයක් මේ ආකාරයෙන් විදුලිය නිපදවීමේ හැකියාවක් නොපවතින බවත් ඒ මහතා පවසයි.

මේ වන විට රටේ පවතින විදුලි අර්බුදය හේතුවෙන් කප්පාදුවකින් තොරව ජනතාවට විදුලිය ලබාදීම සඳහා වික්ටෝරියා බලාගාරය මගින් උපරිම ධාරිතාවයෙන් යුතුව විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන බවද හෙතෙම අවධාරණය කළේය.

(අසේල කුරුළුවංශ )

නව අදහස දක්වන්න