විදුලි නිෂ්පාදයට ඩීසල් ලබා දීමට තීරණය කෙරේ | දිනමිණ

විදුලි නිෂ්පාදයට ඩීසල් ලබා දීමට තීරණය කෙරේ

විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය ඩීසල් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වෙත නිකුත් කිරීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි .

දිනකට ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 1500 ක් බැගින් විදුලි බල මණ්ඩලයට ලබාදෙන බවයි ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා පවසයි.

බලාගාරවල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ඉන්ධන නොලැබුනහොත් විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට සිදුවන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබිණි .

කෙසේ වෙතත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉල්ලීම මත හදිසි තීරණයක් ලෙස දිනකට ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 1500 බැගින් ලබා දීමට ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙයි.

නව අදහස දක්වන්න