තවත් කොවිඩ් මරණ 16 ක් වාර්තා වෙයි | දිනමිණ

තවත් කොවිඩ් මරණ 16 ක් වාර්තා වෙයි

මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ 16ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ. මෙම මරණ 16 ඊයේ (13) තහවුරු කර ඇති බවය. ඒ අතර අවුරුදු 30ට අඩු එක් පිරිමි මරණයක් ද වාර්තා වී තිබේ. ඒ අනුව, මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වන මුළු කොවිඩ් මරණ ගණන 15,190කි.

නව අදහස දක්වන්න