පූජනීය ස්ථාන වන්දනාකරුවන්ට නිවේදනයක් | දිනමිණ

පූජනීය ස්ථාන වන්දනාකරුවන්ට නිවේදනයක්

රටේ පැවැති කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පූජා ස්ථාන වන්දනාමාන කර ගැනීමට බොහෝ බැතිමතුන්ට නොහැකිවිය
 
පූජනීය ස්ථාන වන්දනාමාන කිරීමේ අවස්ථාව නැවතත් බැතිමතුන්ට ලැබී ඇති නිසා සියළු බැතිමතුන් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුගත කටයුතු කරන ලෙස බුද්ධශාසන ,ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දේශබන්දු මහාචාර්ය කපිල ගුණවර්ධන මහතා ඉල්ලා සිටියි
 
එමෙන්ම පූජනීය ස්ථාන වල ගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි විධිමත් සුදු ඇදුමකින් සැරසී පැමිණෙන ලෙස ද ඉල්ලා සිටියි
 

නව අදහස දක්වන්න