යාපනය බන්ධනාගාර නිළධාරීන්ගේ වාර්ෂික පුජෝත්සවය ඓතිහාසික මුනියප්පර් හින්දු කෝවිලේදී පැවැත්වෙයි | දිනමිණ

යාපනය බන්ධනාගාර නිළධාරීන්ගේ වාර්ෂික පුජෝත්සවය ඓතිහාසික මුනියප්පර් හින්දු කෝවිලේදී පැවැත්වෙයි

යාපනය ඓතිහාසික මුනියප්පර් හින්දු කෝවිලේදී  යාපනය බන්ධනාගාරයේ නිළධාරින් එක්ව වාර්ෂිකව පවත්වන  පුජෝත්සවය හා දානමය පුන්‍ය කර්මය සිදුකරමින් හින්දු ආගමික විශ්වාසයන්ට අනුව දේවාශිර්වාදය ලබා ගැනිම පසුගිය 18 දා සිදු කෙරිනි.
 
යාපනය බන්ධනාගාරය  යාපනය කොටුව තුල ආරම්භ වු 1951 වර්ෂයේදි පටන්ම මුනියප්පර් හින්දු කෝවිලේදී මෙම පුජෝත්සවය පැවැත්වෙන අතර මෙවර උත්සවය යාපනය බන්ධනාගාර අධිකාරී කේ.එම්.බී උදයකුමාර මහතාගේ උපදේශකත්වයෙන් සංවිධානය කර තිබුණි.
 
 
හින්දු,බෞද්ධ ,කතෝලික, ඉස්ලාම් වශයෙන්  කිසිදු ආගමික බේදයක් නොමැතිව සහජිවනයෙන් එකමුතුව යාපනය බන්ධනාගාර අධිකාරිතුමා ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් මෙන්ම යාපනය බන්ධනාගාරයේ සේවය කර විශ්‍රාම ලැබු නිලධාරින්ගේ ද සහභාගිත්වයෙන් යුතුව  සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශනයන්ට අනුව  මෙම පුජෝත්සවය හා දානමය පිංකම සිදු කරන ලදි.
 
(බුද්ධිකා ඉඹුලාන )

නව අදහස දක්වන්න