තිරසරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උලෙළේදී සෙලාන් බැංකුවට ඇගයුමක් | දිනමිණ

තිරසරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උලෙළේදී සෙලාන් බැංකුවට ඇගයුමක්

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, පසුගිය දා පැවති තිරසරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උලෙළේදී බැංකු කාණ්ඩයේ දෙවැනි ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා වරලත් සහතික ලත් ගණකාධිකාරි සංගමය (Association of Chartered Certified Accountants Sri Lanka - ACCA) මඟින් මේ සම්මාන උලෙළ සංවිධාන කරන ලදි.

‘Connecting the Possibilities’ යන තේමාව යටතේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද සෙලාන් බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව, විනිවිදභාවය සහ වගවීම යන මූලික ගුණාංග ඒකාබද්ධ කරමින් තම පාර්ශ්වකරුවන් වෙනුවෙන් තිරසර වර්ධනයක් ළඟා කර දීම හා ධනය උත්පාදනය කිරීම සඳහා බැංකුව දරන උත්සාහය සම්බන්ධයෙන් මූලික අවධානයක් යොමු කරයි. වගකිවයුතු ආයතනික පුරවැසියකු වශයෙන් සෙලාන් බැංකුවේ මූලික ඉලක්කය වන්නේ තම පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ග වැඩි දියුණු කරන අතරම පරිසරයට වන බලපෑම අවම කරමින්, ප්‍රජා සත්කාර ඔස්සේ තමන් කරන සමාජ මෙහෙවර තවදුරටත් පුළුල් කිරීමය.

වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන තිරසරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උලෙළේදී වගවීම හා විනිවිදභාවය සම්බන්ධ මූලධර්ම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කැප වී සිටින සමාගම් හා ආයතන ඇගයීමට ලක් වේ. තිරසර වාර්තාකරණය යනු වර්තමානයේදී සුවිශාල වැදගත්කමකින් යුත් තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක (Sustainable Development Goals - SDGs) ළඟා කර ගැනීම සඳහා වැදගත් වන ප්‍රධානම සාධකයකි. වර ලත් සහතිකලත් ගණකාධිකාරි ආයතනය මඟින් සංවිධාන කරනු ලබන තිරසරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උලෙළේ නිර්ණායක ගෝලීය වශයෙන් සැලසුම් කර ඇත්තේ වාර්තාකරණයේ විනිවිදභාවය ඇගයීමට ලක් කිරීම ඉලක්ක කරගෙනය. එමෙන්ම එය තිරසරත්ව වාර්තාකරණය සම්බන්ධ ‘Global Reporting Initiative’ (GRI) මාර්ගෝපදේශවලට ද අනුකූල වේ.

 

නව අදහස දක්වන්න