ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සජබ ආවේ නැත් නම් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හැදීමේ වගකීම භාර ගන්නවා | දිනමිණ

ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සජබ ආවේ නැත් නම් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හැදීමේ වගකීම භාර ගන්නවා

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීරසුමන වීරසිංහ

අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලය ඉවත් වීමත් සමඟ ආණ්ඩුව පිහිටුවීමට සමඟි ජනබලවේගය ඉදිරිපත් නොවන්නේ නම්,අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ වගකීම බාරගැනීමට ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ ස්වාධීන වූ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කර තිබේ.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළ සිය කණ්ඩායම විසින් මේ වන විට සකස් කර ඇති බව ස්වාධීන මන්ත්‍රී වීරසුමන වීරසිංහ මහතා ‘දිනමිණට‘ පැවසීය.

මේ වන විට සමඟි ජන බලවේගය ඉදිරිපත් කර ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාවට සහයෝගය ලබා දීමට සිය කණ්ඩායම විසින් ඔවුන්ට විකල්ප යෝජනා දෙකක් ඉදිරිපත් කර ඇති බව පැවැසූ ඒ මහතා එහෙත් මේ වන තෙක් ඊට සාධනීය පිළිතුරක් ලැබී නැති බව කියා සිටියේය.

නුවන් කොඩිකාර

නව අදහස දක්වන්න