රජයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී සංගමයෙන් නිල වෙබ් අඩවියක් | දිනමිණ

රජයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී සංගමයෙන් නිල වෙබ් අඩවියක්

රජයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී සංගමයේ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම පසුගියදා බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මීට සමගාමිව එම සංගමයේ නිල වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කිරීම ඉංජිනේරු සහ තාක්ෂණය ආයතනයේ සභාපති ආචාර්ය ලලිත් ලියනගේ, හුවාවි ආයතනයේ උප සභාපති ඉන්දික ද සොයිසා, රජයේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී සංගමයේ සභාපති කෙමින්ද රුබේරු, ලේකම් ජනිත් බස්නායක, සම ලේකම් දුරේෂ් වීරසේකර සහ භාණ්ඩාගාරික ඔතින්ද්‍ර මුනිදු මහත්වරුන්ගේ හභාගීත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

ඡායාරූපය - සාලිය රූපසිංහ (58)

නව අදහස දක්වන්න