රට පුරා විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කරන්න අගමැතිගෙන් පොලිස්පතිට උපදෙස් | දිනමිණ

රට පුරා විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කරන්න අගමැතිගෙන් පොලිස්පතිට උපදෙස්

රට පුරා සියලු අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව වහාම තර කරන ලෙස අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබේ. කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත්වරියගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීම පිළිබඳව අධිකරණ සේවා සංවිධානය සහ යුක්තිය උදෙසා නීතිඥයෝ සංවිධානයේ නීතිඥවරුන් විසින් අගමැතිවරයාගේ අවධානය යොමු කිරීමෙන් පසු ඒ ගැන වහාම ක්‍රියාත්මක වූ රාජපක්ෂ මහතා කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත්වරියගේ ආරක්ෂාව මෙන්ම රට පුරා සියලු අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ ආරක්ෂාව තර කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

නුවන් කොඩිකාර

නව අදහස දක්වන්න