අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන් රැසක් අරඹයි | දිනමිණ

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන් රැසක් අරඹයි

මෙම වසරේ ජගත් කාන්තා දිනයට සමගාමීව අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයෙන් කාන්තාවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන් රැසක් ආරම්භ කර තිබේ.

රට පුරා වූ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, ඒවායේ කාන්තා බලමණ්ඩල සහ කර්මාන්තපුරයන්හි කාන්තාවක් මුල් කර ගෙන වැඩසටහන් රාශියක් දියත් කිරීමට අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ භාහිර සේවා අංශය කටයුතු කළේය.

මත්ද්‍රව්‍ය ආශ්‍රිත ගැටලු පවතින කාන්තාවන් සඳහා උපදේශනය, ප්‍රතිකාර, අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ ක්ෂණික දුරකථන සේවාව වන 1927 දුරකථන අංකය හඳුන්වා දීම, පුනරුත්ථාපන වැඩසටහන්, මත්ද්‍රවය නිවාරණ වැඩසටහන්, විවිධ සමාජ කණ්ඩායම් දැනුවත් කිරීම්, මත්ද්‍රව්‍ය වැරදිවලට බන්ධනාගාර ගත වූ කාන්තාවන් දිරිමත් කරමින් පැවැත්වූ රසවින්දන වැඩසටහන් ආදී රට පුරා තෝරාගත් ප්‍රදේශයන්හි කාන්තා සවිබල ගැන්වීම් වැඩසටහන් රාශියක් පැවැත්වීමට අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය කටයුතු කළේය.

අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලයේ සභාපති වෛද්‍ය ප්‍රියංගනී අමරබන්දු මහත්මියගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වූ මෙම වැඩසටහන් සහකාර අධ්‍යක්ෂ තමර දර්ශන මහතා ඇතුළු නිලධාරීහු සම්බන්ධීකරණය කළහ.

පී. කේ. බණ්ඩාර

නව අදහස දක්වන්න