ලිට්‍රෝ සමාගම කළ දැනුම් දීම | දිනමිණ

ලිට්‍රෝ සමාගම කළ දැනුම් දීම

ගෑස් හිඟය නිසා, දැනට කර්මාන්ත සඳහා පමණක් ගෑස් සපයන බැවින්, ගෘහස්ථ ගෑස් මිලදී ගැනීම සඳහා පෝලිම්වල රැඳී නොසිටින ලෙස, ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.
 
මේ අතර අවශ්‍ය ගෑස් ආනායනය සදහා අමරෙිකා ඩොලර් මිලියන 07ක් ගෙවා ඇති බවත් ඒ අනුව ගෑස් නෞකා දෙකක් එළඹෙන සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා අපේක්‍ෂාවෙන් සිටින බවද ලිට්‍රෝ සමාගමේ සභාපතිවරයා සදහන් කරයි.  

නව අදහස දක්වන්න