ගාලුමුවදොර විරෝධතාකරුවන්ට පහර දුන් අය අත්අඩංගුවට ගන්න | දිනමිණ

ගාලුමුවදොර විරෝධතාකරුවන්ට පහර දුන් අය අත්අඩංගුවට ගන්න

හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පොලිස්පතිගෙන් ඉල්ලයි

ගාලුමුවදොර සාමකාමි විරෝධතාකරුවන්ට එරෙහිව ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇති කළ පුද්ගලයන් වහාම අත්අඩංගුවට ගත යුතු බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියි. එම පරීක්ෂණ අධීක්‍ෂණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සහාය දෙන ලෙස පොලිස්පතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ඉන් අනතුරුව හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයට කතා කළ අතර අත්අඩංගුවට ගැනීම්වලින් පසු පරීක්ෂණ සඳහා සහාය වීමට සූදානම් බව එම සංගමය දැනුම් දී තිබේ.

ශිරෝමි අබයසිංහ

නව අදහස දක්වන්න