ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවත් කෙරේ | දිනමිණ

ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවත් කෙරේ

දිවයිනටම පනවා ඇති ඇඳිරිනීතිය අද උදෑසන 6.00ට ඉවත් කෙරුණ.
 
ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සදහන් කළේ යළි අද පස්වරු 2.00ට පැනවෙන ඇඳීරිනීතිය හෙට පෙරවරු 6.00 දක්වා බලපැවැත්වෙන බවය.
 
මහජන ආරක්ෂක අංඥා පනතේ 16 වන වගන්තිය යටතේ වූ නියමයන්ට අනුකුලව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය නව වන දින රාත්‍රී 7 සිට මුළුදිවයිනට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇදිරි නිතිය පනවනු ලැබීය.
 
ඒ අනුව බලය දෙනු ලබන නිලධාරියෙකු විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ලිඛිත අවසර පත්‍රයක අධිකාරිය යටතේ මිස පොදු මාර්ගයක, දුම්රිය මාර්ගයක, පොදු උද්‍යානයක, පොදු ක්‍රීඩා භූමියක හෝ එම ප්‍රදේශවල මුහුදු වෙරළේ රැදී සිටිමට තහනම් වනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න