අද දුම්රිය ධාවනය සිදු කෙරෙන ආකාරය | දිනමිණ

අද දුම්රිය ධාවනය සිදු කෙරෙන ආකාරය

මීට පෙර පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය අද (13) පෙරවරු 6 ට ඉවත් කිරීමත් සමඟ දුම්රිය ධාවනයට එක් කර තිබෙයි.
 
දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහන් කරන පරිදි දුම්රිය ගමන් වාර 102 ක් පමණ අද ධාවනයට එක් කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න