අඩුම සංචාරක පැමිණීම මැයි මුල් සතියේ | දිනමිණ

අඩුම සංචාරක පැමිණීම මැයි මුල් සතියේ

මේ වසරේ ගත වූ කාලය සැලකිල්ලට ගැනීමේදී එක් සතියක් තුළ පැමිණි අඩුම සංචාරකයන් සංඛ්‍යාව මේ මස මුල් සතියේ වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව, මේ මස මුල් සතියේදී විදෙස් සංචාරකයන් 9,494 දෙනකු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන අතර, එය මේ වසරේ සතියක් තුළ පැමිණි පහළම සංචාරක සංඛ්‍යාව බවත්, සතියක සාමාන්‍යය ගත් විට එය සියයට 50ක පමණ පහළ යෑමක් බවත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පැවසීය.  එම අධිකාරිය පෙන්වා දෙන්නේ, පසුගිය මාසවලදී සතියකට පැමිණි සංචාරක සංඛ්‍යාවේ සාමාන්‍ය 20,000 ඉක්මවා තිබෙන නමුත් දෛනික සංචාරක ආගමනය මාර්තු මාසයේ 3,600ක්ව පැවැති බවත්, අප්‍රේල් මාසයේදී එය 2,099ක් දක්වා පහත වැටී තිබෙන බවත්ය. එමෙන්ම මැයි මස පළමු සතියේ දෛනික සංචාරක ආගමනය 1,356 දක්වා තවදුරටත් පහත වැටී තිබේ. ඒ හේතුවෙන් කොරෝනා වසංගතයෙන් පසු මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රකෘතිමත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අභියෝගයට ලක් කරන බවට ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වූවෝ පෙන්වා දෙති.

වසරේ මේ දක්වා දිවයිනට පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 357,808ක් වන අතර, ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා රට තුළ පැවැති සාමකාමී වාතාවරණය ඊට ඉවහල් වී තිබේ. පසුගිය 2021 වසරේ දිවයිනට පැමිණි මුළු සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1,194,500කි.

මහින්ද අලුත්ගෙදර

 

නව අදහස දක්වන්න