නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 04 දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති | දිනමිණ

නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 04 දෙනෙක් දිවුරුම් දෙති

පූර්ණ කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්වන තෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ රටේ අනෙකුත් කටයුතු නීත්‍යානුකූලව සහ ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් අමාත්‍යවරුන් 04දෙනෙකු අද (14) පස්වරුවේ පත් කර තිබෙයි.
 
කොළඹ, කොටුව ජනාධිපති මන්දිරයේ දී අද (14) පස්වරුවේ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ මෙම දිවුරුම් දුන් අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දෙන ලදි
 
දිවුරුම් දුන් නව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ගේ නම් පහතින් දැක්වෙයි
 
1. විදේශ කටයුතු - මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා
2. රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, - දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
3. නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස - ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා
4. විදුලිබල හා බලශක්ති - කංචන විජේසේකර මහතා

නව අදහස දක්වන්න