නෝටන්බ්‍රිජ්-දියගල පාරේ ගමනට බාධා | දිනමිණ

නෝටන්බ්‍රිජ්-දියගල පාරේ ගමනට බාධා

ප්‍රදේශයට පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ නෝටන්බ්‍රීජ් -දියගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ, ටැප්ලෝ ප්‍රදේශයේ දී මාර්ගයට විශාල පස් කන්දක් හා ගල් කඩා වැටීමෙන් එහි රථ වාහන ධාවනයට බාධා පැමිණ තිබුණි.

ඊයේ (15) ප.ව.12.45 ට පමණ මෙම පස් කන්ද කඩා වැටුණ බව ප්‍රදේශවාසීහූ පැවසූහ.

මස්කෙළිය සමූහ

නව අදහස දක්වන්න