මාතලේ කුඩා වැව්වල ආක්‍රමණික ශාක | දිනමිණ

මාතලේ කුඩා වැව්වල ආක්‍රමණික ශාක

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි කුඩා වැව් ආශ්‍රිතව ශීඝ්‍ර ලෙස ආක්‍රමණික ශාක ව්‍යාප්තවීම් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ගොවිහු කියා සිටිති.

සැල්වීනීයා, ජපන් ජබර, යෝධ නිදිකුම්බා හා තවත් විවිධ පැළෑටි ද මේ වන විට ජලාශ තුළ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව ඔවුහු කියා සිටිති.

මෙම තත්ත්වය හමුවේ ධිවර කටයුතු සදහා බලපෑම් එල්ලවී ඇති බව ධීවරයෝ කියා සිටිති.

සැල්වීනියා හා ජල ජබර හේතුවෙන් ජලාශවල දැල් එල්මේ කටයුතු අඩපණ වී ඇති බව කියා සිටින ධීවරයන් කියා සිටියේ සිය කර්මාන්තයට මෙන්ම ගොවි ජනතාවට ද මේ හේතුවෙන් ගැටලු රැසක් නිර්මාණය වී ඇති බවයි.

ප්‍රධාන ඇළ වේලිවලින් ජලය හරහා ගලා බසින ආක්‍රමණික පැළෑටි වගා බිම්වලට ගලාගෙන යාම, ජල මාර්ග අවහිරවීම් හා ජලය ගලාගෙන යන මාර්ග අවහිරවීම් ආදී ගැටලු රැසක් ද ආක්‍රමණික ශාක හේතුවෙන් නිර්මාණය වී ඇති බව ද ගොවිහු කියා සිටිති.

නාඋල සමූහ

නව අදහස දක්වන්න