නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති යළි සමාලෝචනය කරනවා | දිනමිණ

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති යළි සමාලෝචනය කරනවා

ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග

නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමත්‍යාංශය යටතේ දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති යළි සමාලෝචනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පැවසීය.

නිවාස අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් සමඟ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැති සාකච්ඡාවක දී ඇමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කෙළේය.

මෙහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු ඇමැතිවරයා මෙසේ ද පැවසීය.

“එම ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය යළි සමාලෝචනය කර ඒවා කඩිනමින් අවසන් කරනවා. රට තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ද විවිධ ගැටලු මතුව තිබෙනවා. එම ගැටලු හදුනා ගෙන ඒ සඳහා කඩිනමින් විසදුම් දීමට ද අපේක්ෂා කරනවා.

මොන ආණ්ඩුවක් මේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කළත් ඒවා ජනතාවට අවශ්‍ය නම් ඒවා පවත්වා ගෙන යෑම ඊළගට බලයට එන ආණ්ඩුවේ වගකීමත්, ආණ්ඩු මාරුවෙන විදිහට ව්‍යාපෘති මාරු වෙන්න ගියොත් රට සංවර්ධනය කළ නොහැකියි. ව්‍යාපෘති ගිවිසුම් ගත වීමේ දී අවසන් කිරීමේදීත් නිශ්චිත කාල වකවානු තුළ එය අවසන් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. ව්‍යාපෘති නියමිත කාලය තුළ අවසන් නොවීම රටට විශාල ආර්ථික පාඩුවක්. මෙය තවදුරටත් සිදු නොවිය යුතුයි. රජයේ චක්‍රලේඛන හදලා තියෙන්නේ වැඩ කරන්න මිසක් වැඩ නොකර ඉන්න නොවෙයි. චක්‍ර ලේඛන හදලා තියෙන්නේ නිලධාරීන් විසින්මයි. අපේ සමහරු පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. චක්‍ර ලේඛන ඉස්සරහට දාලා ඇග බේරගෙන ඉන්න. මම කියන්නේ චක්‍ර ලේඛන උල්ලංඝණය කරනන් නොමෙයි. නමුත් චක්‍ර ලේඛනවලට මුවා වෙලා ජනතා සේවය ප්‍රමාද කරන්න එපා. අපි හැමෝම වැටුපක් ගන්නේ දීමනාවක් ගන්නේ ජනතාවගේ මුදල් වලින්. ඒ නිසා එයට සාධාරණය ඉටු කිරීම අපේ වගකිමක්.”

නුවන් කොඩිකාර

නව අදහස දක්වන්න