චීන රජයෙන් ලැබුණු වියළි සලාක මලු 10000ක් නැඟෙනහිර තෝරාගත් පවුල්වලට | දිනමිණ

චීන රජයෙන් ලැබුණු වියළි සලාක මලු 10000ක් නැඟෙනහිර තෝරාගත් පවුල්වලට

නැඟෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය හා ශ්‍රී ලංකානු චීන තානාපති අතර හමුවක් ත්‍රිකුණාමලයේ පිහිටි ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී පෙරේදා (24)සිදු විය.ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර දීර්ඝකාලීන මිත්‍රත්වයක් පවතින බවත් ශ්‍රී ලංකාව දැනට මුහුණ දී ඇති ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීමට චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට තම සහය ලබා දෙන බවත් මෙහිදී චීන තානාපතිවරයා පැවසුවේය.තවද චීන රජයෙන් ශ්‍රීලංකාව ට ඩොලර් මිලි. 76ක ආධාර පිරිනැමීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවද හෙතෙම කීය.එමෙන්ම චීන රජය විසින් නැඟෙනහිර පළාත සඳහා ලබා දුන් වියළි සලාක මළු 10,000ක් තෝර ගත් පවුල් සඳහා බෙදා දීමක්ද මෙදින සිදු වුණි.

නැඟෙනහිර පළාත ස්වාභාවික සම්පත්වලින් අනූන ප්‍රදේශයක් බවත් සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධන කිරීම සඳහා විවිධ අවස්ථා රැසක් පවතින බවත් ආණ්ඩුකාරවරිය පැවසුවාය. නැගෙනහිර පළාතේ ආයෝජනය කිරීමට ඇති අවස්ථාවන් පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ද සිදු කළ අතර නැගෙනහිර පළාතේ ආයෝජනය කිරීම සඳහා චීන ආයෝජකයන්ට ද අවස්ථාව පවතින බවත් ආයෝජනය කිරීම සඳහා නව ආයෝජකයන්ට ආරාධනා කරන බවත් ඇය කීවාය.චීන තානාපති ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සංචාරය කළ ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වන අතර ඒ වෙනුවෙන් විවිධ සංස්කෘතික කලා අංග රැසක් සංවිධානය කර තිබුණි.

එම්.ජී ප්‍රියාන් මලින්ද - ත්‍රිකුණාමලේ දිස්ත්‍රික් සමුහ

නව අදහස දක්වන්න