පුත්තලමේ ප්‍රා.සභා මන්ත්‍රීගේ සරුසාර කාබනික ගෙවත්ත | දිනමිණ

පුත්තලමේ ප්‍රා.සභා මන්ත්‍රීගේ සරුසාර කාබනික ගෙවත්ත

 මේ දිනවල රට පුරා පවතින අර්බුදකාරි තත්ත්වයන් හමුවේ පැන නැඟී ඇති ආර්ථික උද්ධමනයට මෙන්ම ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි උග්‍ර ආහාර අර්බුදයට තිරසාර විසදුමක් ලෙස කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් සරුසාර වගා බිමක් අති සාර්ථක ලෙස පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.ඔහු එස්.රවී කුමාර් මහතාය.අක්කර තුනකට ආසන්න වගා බිමක බණ්ඩක්කා, මිරිස් ඇතුළු තවත් බෝග රැසක් කාබනික පොහොර භාවිතා කරමින් වගා කර ඇත.මේ සම්බන්ධයෙන් එස්.රවි කුමාර් මහතා පවසා සිටියේ රටේ උග්‍ර ආර්ථික ගැටළුව සේම ඇතිවිය හැකි ආහාර අර්බුදයට මෙය තිරසාර විසදුමක් බවත් රටේ පුංචිම දේශපාලන අධිකාරිය ලෙස ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිවරයෙක් ලෙස තමන් පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ටද අභියෝගයක් වෙමින් අපි වවමු රට නඟමු යන ආදර්ශ පාඨයට අනුව මෙය සිදු කරන බවත්ය.

කේ.ප්‍රියංකර කළුපහන වනාතවිල්ලුව සමූහ

නව අදහස දක්වන්න