2022 කොරියා භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ඇරඹේ | දිනමිණ

2022 කොරියා භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ඇරඹේ

දකුණු කොරියා රැකියා සඳහා තරුණ තරුණියන් බඳවා ගැනීම සඳහා වන 2022 කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය ආරම්භ විය.

මෙය මෙරට පවත්වන පස්වන කොරියානු භාෂා ප්‍රවීනතා විභාගය වන අතර පසුගිය දා (23) පැවැති මෙවර විභාගය සඳහා අයැදුම්කරුවන් 31378 දෙනකු සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර, දිනකට කණ්ඩායම් 4 බැගින්, පරිගණක ආශ්‍රයෙන් පැවැත්වෙන මෙම විභාගවට පෙනී සිටියි. විභාගය 2023 පෙබරවාරි 03 වැනි දින දක්වා කාර්යාංශයේ පන්නිපිටිය පරිගණක මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම අදියර දෙකක් යටතේ සිදුකිරීමට නියමිත අතර, පළමු අපේක්ෂකයන් 7000ගේ ප්‍රතිඵල ලබන ජූලි මස 05 වැනි දින නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

අනුර ප්‍රේමලාල්

නව අදහස දක්වන්න