දැඩි සුළඟින් නැඟෙනහිර නිවාස 30කට බර හානි | දිනමිණ

දැඩි සුළඟින් නැඟෙනහිර නිවාස 30කට බර හානි

 

 


අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන, විජයපුර ගම්මානයට හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ නායිදන්වේලි සෙන්ටර්කෑම් ගම්මාන හරහා පෙරේදා (24) සවස හමාගිය වැස්සත් සමඟ හමා ගිය දැඩි සුළඟින් නිවාස 30කට හා සෙන්ටර්කෑම් පොලිස් ස්ථානයේ භෝජනාගාරය හා භට නිවාස 4කට බරපතළ ලෙස හානි සිදු වී තිබේ.

දමන සමූහ

නව අදහස දක්වන්න