අජිත් රෝහණ ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් | දිනමිණ

අජිත් රෝහණ ඇතුළු උසස් පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම්

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාගේ සහ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ආවරණ අනුමැතියට යටත්ව පොලිස්පතිවරයා විසින් සේවයේ අවශ්‍යතාවය මත ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ උසස් නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකුට ස්ථානමාරු වීම් ලබා දී ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානය සදහන් කරයි.
 
ඒ අනුව, ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එම්.ඩී.ආර්.එස් දමින්ද මහතා දකුණු පළාත භාර ‍ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරේ සිට නැගෙනහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙසට පත් කර ති‌බේ.
 
අපරාධ හා රථ වාහන දිසාව භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරේ කටයතු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති  කේ. අජිත් රෝහණ මහතාට දකුණු පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස ස්ථාන මාරුව ලබා දී ඇත.
 
වැඩ බලන ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති එල්.කේ.ඩබ්ලිව්.කේ සිල්වා මහතා නැගෙනහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරේ සිට අපරාධ හා රථ වාහන දිසාව භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙසත් පත්කර ඇතැයි සදහන් කෙරේ.

නව අදහස දක්වන්න